Meld je aan

Om een proefles te volgen (maximaal 3). Of sluit je aan bij onze vereniging en volg afhankelijk je contributie de lessen die jij wilt.

Ik meld me aan voor

Contributie per kwartaal

Voorwaarden Hikari lidmaatschap

Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van één kwartaal gerekend vanaf de inschrijfdatum en wordt, zonder tijdige schriftelijke opzegging, stilzwijgend verlengd. Schriftelijke opzegging via: Hikari-ledenadministratie OF per email: Ledenadministratie@hikari.nl De opzegtermijn voor het Hikari-lidmaatschap is minimaal 1 maand vóór aanvang van de verschuldigde contributieperiode.
De contributie wordt geïnd via automatisch incasso. De eerste incassering is inclusief het éénmalige inschrijfgeld. U ontvangt een Hikari-lidmaatschapskaart en een bulletin met aanvullende Hikari informatie (www.hikari.nl). Ná het verstrijken van de betalings­termijn is het bestuur van Hikari vrij zonder nadere ingebreke­stelling aanvullende incassomaatregelen te nemen.
Deelname aan trainingen, wedstrijden, evenementen of examens georganiseerd door Hikari is slechts mogelijk indien er géén contributieachterstand bestaat en de verschuldigde bijdragen tijdig zijn voldaan.
Betreden van het verenigingsgebouw is op eigen risico. Budovereniging Hikari en/of haar (wettelijke) vertegenwoordigers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade als gevolg van ongevallen of zoekgeraakte voorwerpen. Een ieder dient op de hoogte te zijn van het Hikari Huishoudelijk Reglement; Aanvraag exemplaar Huishoudelijk Reglement of Statuten via www.Hikari.nl of via het bestuur (voorzitter@hikari.nl).
Lidmaatschap van de overkoepelende organisatie JBN of KBN stellen wij niet verplicht. Echter, indien een nieuw lid zich inschrijft bij de JBN of KBN, is deze zelf verantwoordelijk voor opzegging bij betreffende bond bij uitschrijving lidmaatschap Hikari.
Bij het aangaan van dit lidmaatschap gaat u akkoord met het plaatsen van foto- en filmmateriaal van u (of uw kind, indien ondertekend door ouder/voogd) op de website en social media van Hikari. Dit zullen uitsluitend foto’s betreffen van activiteiten in het clubgebouw, of activiteiten georganiseerd door Hikari (toernooi bezoek, jeugdkamp etc).