Partners

Hikari werkt samen met de bonden die de budosport ondersteunen en die zich inzetten voor het belang van deze sport op nationaal en internationaal niveau.

Door samen te werken willen we onze sporters een kwalitatief hoog niveau bieden. Onze leraren zijn gediplomeerd en continu bezig de nieuwste en beste trainingsmethoden eigen te maken. Ze bereiken dit door hun enthousiasme en passie voor de budosport.
Voor wedstrijdsport werken we ook met andere partners samen. Zo zorgt Kimberly Muusse voor de mentale trai­ning en overleggen we waar nodig met JTS-Haarlem (JBN steunpunt Haarlem). Ook worden er diverse seminars gegeven door de beste karateka’s nationaal en internationaal. Bij judo wordt elk jaar gasttrainingen verzorgd bij de 15/senioren. Dit is onder andere al gedaan door Mark Huizinga en John van der Meer.
Met de ondersteunende organisaties als Sportservice Zaanstad/ Top Sport Zaanstad en JTS-haarlem probeert Hikari, een goed contact met andere organisaties en gemeenten te onderhouden. Het doel van deze samenwerking is te komen tot sportkwaliteit en kwantiteit.

Onze sponsors